Parkvallen

Planen klipps dock några få gånger av klubbens medlemmar för att inte låta den växa igen. Den används någon gång bl.a för en Målerås match mellan företag i samhället och som träningsplan för andra lag. På ena sidan ligger det fd omklädningsrummet och klubbstugan, framför den bänkrader längs långsidan. Mellan bänkraden och planen är en överväxt kolstubbsbana som friidrottarna använde förr. På motsatta sida finns rester av bänkrader.

http://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/19949