Svenska Dörr AB

Svenska Dörr AB bildades 1961 som ett gemensamt försäljningsbolag för Kährs, Ji-Te AB i Åstorp, AB Star Produkter i Lidköping och AB WST-hus i Forserum. I den före detta Pianofabriken i Alsterbro öppnade bolaget verksamhet 1972.  År 1982 upphörde dörrproduktionen på Kährs.

MJ

Lästips: 150 års kärlek till trä, 2007.