Hanemåla

http://kartor.eniro.se/m/32I1n

Stadsdel i ö Nybro centralort. Namnet troligen efter Nils Hane som var anhängare till Nils Dacke och blev halshuggen för denna olydnad mot Gustav Vasa. Byn H är känd sedan medeltiden. H omnämns i en skattelängd 1598. År 1827 skiftades byn i en östlig och västlig gårdsbildning. Nybro stad köpte hemmanet H. 1941 för 151 000 kronor. Under de sista decennierna av 1900-talet byggdes H. ut kraftigt. H domineras av villabebyggelse och har skola och affär.

Lästips: Petersson, Folke: Gårdar i Madesjö socken
Ericsson & Lamke: Nybros stadsdelar, 2006
.

MJ

Ur Ericsson & Lamkes Nybros stadsdelar (2006):