Östermalm

Östermalm är en stadsdel i Nybro stad. Storgatan löper i sydöstlig riktning genom Ö. I norr begränsas Ö. av järnvägen. Stadsdelen ligger på de inköpta gårdarna Göljemålas och Qvarnasläts marker. Bebyggelsen tog fart i slutet av 1800-talet då Nybro kurortsanstalt grundades strax intill Linneasjön. Där nuvarande Preemmacken idag är belägen övertog Nybro köping en skola från Madesjö kommun – Östermalmsskolan. År 1903 uppfördes det blivande Linneahemmet som idag heter Strandvägens äldreboende. I kvarteret Hackspetten byggdes Folkets park (1907-1967) av arbetare från Nybro och Pukeberg. Ö. utgörs till största delen av villabebyggelse från hela 1900-talet men inom Ö. finns simhall, affärer, småindustri, bensinmackar samt Nybro kommuns förråd och verkstäder.

Lästips: Ericsson & Lamke Nybro stadsdelar, 2006.

MJ

Ur Ericsson & Lamkes Nybro stadsdelar (2006):