Ölands- och Sydöstra Smålands Trädgårdsamatörer

http://hem.passagen.se/osta-kretsen/

Förkortningen står för Ölands- och Sydöstra Smålands Trädgårdsamatörer. Ö. bildades vid ett konstituerande möte i kommunhuset Balder den 25 februari 1989. Till ordförande valdes Thomas Nilsson, då fritidschef i Nybro. Sekreterare blev Nils Mattsson, ägare till det sedermera startade Växtriket på Emmabodavägen.Ö. har sin bakgrund i mässorna Trädgård i Sydost, som med början under påskhelgen 1985 arrangerades i Victoriahallen. Fritidsnämnden stod som ansvarig arrangör tillsammans med föreningslivet. Främst Nybro Trädgårdsförening och Nybro Odlarförening. Vid dessa mässor, som pågick fram till 1991, träffades trädgårdsintresserade från omgivningen, lyssnade på föreläsningar, byggde visningsanläggningar, köpte och sålde trädgårdsväxter, åkte på studieresor och så vidare. Under vinterhalvåret träffades intressenterna, främst från Kalmar, Emmaboda, Torsås och Nybro på Balder och genomförde planerings- och utbildningssammankomster. Det var dessa människor som redan hösten 1988 kom fram till att bilda Ö. som tillhörande riksorganisationen Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA. Till skillnad från Nybro Trädgårdsförening, som tillhör Riksförbundet Svensk Trädgård, RST. I början av 2011 hade Ö.ca 260 medlemmar, varav ca ett 70 tal bosatta i Nybro kommun, under arbetsnamnet Västra Lokalgruppen. Ö. bedriver en omfattande verksamhet kring prydnadsväxter och ger ut två medlemsblad per år, ordnar växtmarknader, föreläsningar, hemträdgårdsvisningar, resor, med mera.

Hilt