Vicke viking

Se Runer Jonsson som skrev böckerna om Vicke Viking:

Vicke Viking (1963), Vicke Viking lurar de rödögda (1965), Vicke Viking Hederskung (1966), Vicke Viking i Vinland (1967), Vicke Viking hos burduserna (1969), Vicke Viking störtar tyrannerna (1975), Vicke tar över (1994).

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vicke_Viking

http://www.screeningmovies.ch/2009/09/23/wickie-und-die-starken-manner-ich-habs/