Västrakulla

http://kartor.eniro.se/m/1G6zh

https://banvakt.se/emmaboda-nybro-kalmar/vastrakulla/

Ligger i S:t Sigfrids socken i den sydöstra delen av Nybro kommun. V nämns första gången i skrift 1536 då som en gård, kronohemman. Namnet stavas Westekwille. Tecken på tidigare aktivitet i byn är en slaggvarp vid Västakullabäcken. Stenåldersyxa (halv) funnen vid plöjningsarbete 1950. Vid jordavtäckning 2009 frilades 3-5 stensatta platser med kolrester. Järnvägen stakades ut första gången i juni 1864. Bygget startades 16 september 1872. Efter att ha provkörts med godstrafik ett par månader, invigdes den för allmän trafik 8 augusti 1874. Stationen Västrakulla anlades först 1912. År 1962 blir stationen hållplats, och 1968 upphör Västrakulla järnvägsstation. År 1928 sker en stor vägförändring för byn. Nya landsvägen, nuvarande riksväg 25, byggs mellan Blåsås och Kimramåla. Beslut om byggandet av skola togs 18 april 1893. Skolan upphörde 1957. En rävfarm startades i Västrakulla 1929. Som mest fanns ett 60-tal silverrävar som avelsdjur och för skinnframställning. Farmen upphörde omkring 1939. Affär har funnits i byn 1910-1965. I affären fanns telefonstationen till början av 1950-talet, då den automatiserades.