Vargsmåla

http://kartor.eniro.se/m/ix9cQ

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk.

Så här skriver Folke Pettersson:

Gårdar i Oskar

Oskar var i äldre tid en del av Mortorps socken. Det kallades Mortorps skogsbygd. På grund av det stora avståndet till Mortorps kyrka från västra delen av socknen uppbyggdes ett kapell i skogsbygden. Enligt uppgift i Södra Möre dombok 1771 var kapellet byggt år 1709. Det byggdes om omkring 1770 och fick då Madesjö kyrkas gamla altartavla. År 1847 fick kapellbygden namnet Oskar med komministern i Mortorp boende i en egen prästgård, avskild från Alsjö nr 3. Kyrkan byggdes 1870 och renoverades 1925. Efter de senaste pastoratsregleringarna tillhör Oskar Madesjö pastorat.

Vargsmåla

Hemmanet Vargsmåla härstammar sannolikt från senmedeltiden. Det framgår dels av slutändelsen -måla dels av den obetydliga avrad, som den förste kände brukaren 1541 behövde leverera till kronan. Avraden bestod av 3 fyrkar i kontanter, 1 skäppa korn, 1 klef tåt, dvs lin, fodring för 1 foderhäst och 2 fogdehästar. Hemmanet brukades av Margreht, som väl var änka efter den tidigare brukaren. Hon stod för hemmanet hela 1540-talet. 1547 hade fodringen höjts med fodring för ytterligare en häst. När Älfsborgs lösen 1571 skulle uttagas hette brukaren Sven. Han deklarerade följande tillgångar: koppar-½ lispund, oxar-2, kor-9 (!), kalvar-3, får-8, svin-4, häst för 10 mark. Hans bidrag till Älfsborgs lösen blev 14 mark 6 öre, ett av de högsta bidra-gen i skogsbygden. Sven var en välmående bonde. Han satt kvar 1586, då hemma-net räknades som ½ och var anslaget till underhållshemman för en knekt. 1591 får vi veta hans fullständiga namn: Sven Månsson. Hans avrad var 18 penningar, 1 skäppa korn, 1 klef tåt, 3 dagsverken och fodring för 4 hästar.

Vi går fram till registret över boskapspenningen 1620. ”Enkan i Wargsmåla” hade att i boskapspenning erlägga 1 dlr 6½ öre – ett obetydligt belopp. 1628 hette brukaren ”Lasse i Wargsmåla”. Han redovisade 4 tunnor råg och 6 tunnor korn och malt – ett normalt resultat. Lasse satt kvar på ½ hemman Vargsmåla enligt 1635 års jordebok, men i 1641 års mantalslängd hade han ersatts av ”Gumme i Wargsmåla”. Han hade 1 häst, 2 oxar, 1 stut, 6 kor, 3 kvigor, 8 får, 2 lamm, 4 ungsvin och 4 tunnor utsäde. I 1646 års mantalslängd står Gumme kvar. Han är gift och har en piga mantals-skriven på hemmanet. 1649 fanns det två brukare: Gumme och Swen. Den senare var sannolikt en son. 1650 hette brukaren Måns Bergesson, som var kvar ännu 1655, då han var änkling. 1663 fastställdes värdet av hans årliga avrad till 2 dlr 25 öre 11 penningar, vilket var det normala för ett halvt hemman. Måns brukade fortfarande ½ hemman Vargsmåla 1682, då avraden var oförändrad. I 1688 års husförhörslängd anges Måns kunna ”någorlunda” katekesen. Om hustrun heter det ”kan väl läsa sina Christendomsstycken”. Som inhyses nämnes Swen och hans hustru. I 1699 års jordebok har Vargsmåla nummer 263. Brukarna är två: Per M. och Lars M. De var väl söner till Måns. Var och en brukade ¼ hemman. Enligt 1717 års mantalslängd hette brukarna ”Pähr Staffansson” och ”socknesoldat Inge Nilsson”, vardera med ¼ hemman. Hemmanets båtsman hette Måns Snäll. Enligt 1725 års mantalslängd hette brukarna ”Pär Staffansson” och ”Pär Pärsson”. Nu hette båtsmannen Anders Snäll. I 1746 års mantalslängd är hemmanet delat mellan 3 brukare: Måns Pärsson -1/8, Gumme Nilsson-1/8 och Pär Pärsson-1/4. Båtsman är fortfarande Anders Snäll.

Vi går fram till husförhörslängden 1805-1810. Den upptager 4 bönder i Vargsmåla. Peter Håkansson är 1805 50 år och hans hustru Anna 47 år. De har 3 döttrar: Lena 20 år, Brita 18 år och Sara 14 år. Sven Svensson tillträdde en gård 1807. Han var då 46 år och hans hustru Stina Petersdotter 27 år. Gumme Svensson var 1805 27 år och hans hustru Kerstin 24 år. Deras dotter Maria var 1 år och Cajsa Lena föddes 1808. Anders Larsson var 32 år gammal och h.h. Malin 29 år. Dottern Brita Stina var 4 år, sonen Nils 1 år och dottern Cajsa föddes 1806. Följande torpare var verksamma på ägorna under denna tid. Jonas Månsson var 40 år och hans hustru Stina Gummesdotter 45 år och dottern Cajsa 10 år. Gustaf Olofsson med sonen Måns, född 1810. Gumme Nilsson var [50 år eller 40 år, oläsbart vilket]. Hans hustru dog 1806. Dottern Cajsa Lena var 9 år och sonen Daniel 6 år. Jöns Håkansson var 60 år och h.h. Görel 52 år. De hade en dotter. Peter Medelius var 58 år. Hans hustru Kjerstins ålder är ej angiven. Peter Jaensson var 53 år och h.h. Lena 44 år. Peter Nilsson var 1808 50 år och hustrun Maria Olofsdotter 45 år. På ägorna bodde båtsmännen Johannes Gummesson Sturk och Abraham Törne. Den senares hustru hette Catrina, 42 år, och flera barn fanns. Undantag hade Jonas Jonsson, 80 år, och Staffan Månsson med hustru Martha, båda 70 år. Undantag hade också Hans Svensson, 52 år, med hustru Anna, 33 år. De hade 5 barn: Cajsa 13 år, Lena 12 år, Gertrud 7 år, Peter 6 år och Ingrid 9 år (Sic!).

Nästa period omfattar åren 1830-1849. 3 bönder brukade nu gårdar i Vargsmåla. ½ mtl ägdes av åldermannen Olaus Nilsson. Han var född i Vissefjärda 1802 och gift med Cajsa Lena Gummesdotter, f. 1808. De hade 9 barn: Johan Gustaf, född 1827, Christina 1830, Maria 1833, Nils Peter 1836, Lovisa 1841, Jonas 1842, Nikolina 1844, August 1847 och Johanna 1849. Som undantagsman bodde på gården Gumme Svensson, f. 1777 och änkling. Som torpare inflyttade 1849 från Vissefjärda Peter Håkansson, född 1808 och gift med Maria Jonsdotter, född 1810. Nästa gård ägdes av Peter Pehrsson, född i Oskar 1816 och gift med Lena Andersdotter, född 1817 som dotter till dåvarande bonden numera undantagsmannen Anders Månsson, f. 1773 och h.h. Maria Andersdotter, f. 1780. Peter Pehrsson och Lena Andersdotter fick 3 barn: Johan Peter 1839, Emma Gustafva 1844 och Johanna Sofia 1847. Torparen och båtsmannen Karl Glader bodde på ägorna. Han var född i Algutsboda 1796 och gift med Lena Hansdotter, f. 1790. De flyttade 1849 till Madesjö. Inhyses Olaus Håkansson var född 1799 och gift med Anna Kathrina Hansdotter, född i Algutsboda 1801. De hade 3 barn. Undantag hade Sven Andersson, f. 1788 och h.h. Lena Nilsdotter, f. 1785. Torpare var Peter Johan Olsson, f. 1822 och gift med Ingrid Lena Jonsdotter, f. 1816. De hade en son. Den tredje gården innehades av Olof Göransson, född 1806, och h.h. bosatt i Karstorp. Båtsman Anders Petersson Moberg bodde på ägorna. Han var född 1817 och gift med Anna Stina Karlsdotter, född 1820. De hade 3 barn. Torparen Gustaf Persson var född 1808 och h.h. Maria Svensdotter 1813 i Madesjö. På ägorna bodde även båtsmannen Gustaf Petersson Wannberg samt torparen Johannes Gustafsson från Arby, född 1823 och gift med Lovisa Carlsdotter, född 1815. De hade 2 söner. Från Madesjö inflyttade 1849 torparen Peter Svensson, f. 1807 och h.h. Elin Germundsdotter, f. 1795. Dessutom bodde mera tillfälligt på ägorna ett antal inhyses och båtsmän.

Under 1850-talet var folkmängden i Vargsmåla 40 män och 33 kvinnor, eller tillhopa 73 personer. Olaus Nilsson tog 1854 undantag av Jonas Petersson, född i Madesjö 1829, som detta år gifte sig med dottern Maria Olsdotter, f. 1833. De fick 3 barn: Carolina 1856, Pehr August 1857 och Johanna 1859. Undantagsmannen Gumme Svensson avled 1855. 7/32 mtl ägdes av Johan Gustaf Olausson, f. 1827 och äldste son till Olaus Nilsson. Hans hustru avled 1854, men han gifte om sig 1856 med Christina Nilsdotter från Björnasjö. I sitt första äktenskap med Stina Kajsa Peters-dotter hade han dottern Johanna, f. 1851. I det andra äktenskapet föddes 1857 Pehr August, 1859 Cajsa Maria och 1860 Ida Gustafva. Undantag hade Sven Andersson, född i Arby 1788 och död 1851. 1/16 mtl brukades av Peter Pehrsson och Ingrid Lena Andersdotter, som fick sitt fjärde barn 1851 med sonen Anders August och sitt femte 1855 med sonen Carl Alfred. På ägorna bodde undantagsänkan Maria Anders-dotter, född 1770 och änka efter Olof Petersson.

Torparna var under denna period 8. Torparen Peter Håkansson avled 1858. Han var född i Madesjö 1809 och straffad för fylleri. Torparen och avskedade båtsmannen Anders Petersson Moberg var född i Madesjö 1817. Han var båtsman för Gunnarsmo i Madesjö men bodde i Vargsmåla. Hans hustru hette Anna Stina Karlsdotter, född 1820 i Oskar. De hade 9 barn. Torparen Johannes Gustafsson var född i Arby 1823 och gift med Lovisa Karlsdotter från Algutsboda, född 1815. Torparen Olaus Svensson flyttade hit 1849. Han var född i Oskar 1822 och gift med Kajsa Svens-dotter, född i Vissefjärda 1821. Född i Vissefjärda var också avskedade båtsmannen Jonas Petersson Hagtorn. Hans hustru Brita Stina Jonsdotter var född i Madesjö 1817. Torparen Andreas Petersson var också född i Vissefjärda 1816 och h.h. Brita Stina Nilsdotter i Oskar 1811. De flyttade 1855 till Madesjö. Från Madesjö inflyttade i stället 1856 torparen Johan August Jonsson, född i Oskar 1834. Hans hustru var född 1833. Hon hette Johanna Carlsdotter. De hade 3 barn. Från Madesjö inflyttade 1859 torparen Carl Johan Fredriksson, född i Vissefjärda 1819. Hans hustru hette Christina Carlsdotter, född i Oskar 1834. De hade en son. Torparen Olof Jonsson var född i Madesjö 1807 och flyttade hit 1853 men avled 1856. Torparen Johan August Petersson var född i Oskar 1828. Hans hustru hette Helena Johansdotter, född i Oskar 1831. De hade 2 barn och kom hit från Besagöl 1858.

Under perioden 1871-1881 innehades 7/32 mtl av Johannes Håkansson, som var född i Madesjö 1832. Han var gift med Johanna Svensdotter, som var född 1828 i Madesjö. De fick 4 barn: Ida Augusta 1862, Johan Amandus 1863, Emilia Sofia 1866 och Alma Josefina 1868. De tre första barnen var födda i Madesjö, Alma Josefina i Oskar. 3/32 mtl innehades av Jonas Nilsson, född 1824 i Vissefjärda. Hans hustru Johanna Johansdotter var född i Algutsboda 1837. De fick 7 barn: Ida 1860 i Madesjö, Frans Edvard 1863 ibm, Pehr Gottfred 1864 ibm, Amanda 1867 ibm, Carl Johan 1871 i Oskar, Elof 1874 ibm och Theander 1879 ibm. 7/32 mtl innehades av Jonas Olsson, född 1842 i Oskar, och h.h. Carolina Gustafva Petersdotter, f. 1843. De fick 2 barn: Pehr Elof 1865 och Amanda Johanna 1867. 1/16 mtl ägdes till en början av Enskilda Banken i Kalmar, som utarrenderade gården till Jonas Petersson, f. 1844 i Oskar och gift med Emma Gustafva Petersdotter, född 1844 i Oskar. De fick 1865 dottern Ida Helena. Halva gården = 1/32 mtl övertogs 1874 av Peter Olaus Danielsson, född i Madesjö 1841 och sedan 1869 gift med Maria Johannesdotter, född i Vissefjärda 1845. De fick 5 barn: Carl Elof 1870, Hulda Sofia 1871, Pehr Johan 1876, Gerda Serafia 1878 och Axel Allgott 1881. Den andra halvan = 1/32 mtl över-togs 1874 av Carl Gustaf Joensson, f. 1838 i Oskar. Han var gift med Helena Håkansdotter, född 1839 i Söderåkra. De fick 6 barn: Hulda Sofia, född 1862 i Arby, Peter Johan, född 1865 i Madesjö, August, född 1869 i Madesjö, Elise Marie, född 1872 i Oskar, Hilda Augusta, född 1875 och Frans Emrik, född 1878. De tre sist-nämnda föddes i Oskar. En annan gård på 1/32 mtl ägdes från 1878 av Karl Johan Pettersson, född 1842 i Vissefjärda. Han var sedan 1868 gift med Sofia Johannis-dotter, född 1847 i Vissefjärda. De fick 4 barn: Per Johan, född 1869 i Vissefjärda, Amanda Serafia, född 187?, Klara Augusta, född 1877 och Klaes Herman Albin, född 1879 i Oskar. Undantagsmannen Peter Pehrsson avled 1880. Han var född i Oskar 1816. Änkan hette Ingrid Lena Andersdotter, född 1817. Dottern Johanna Sofia flyttade från hemmet 1876. Sonen snickaren Carl Alfred Pettersson flyttade 1880 till Karlslunda. Undantag hade vidare Olaus Nilsson och änkan Lena Nilsdotter.

Åtminstone 11 torpare var verksamma på ägorna under 1870-talet. Torparen Johannes Gustafsson och h.h. Lovisa Carlsdotter hade 2 barn. Torparen Johan August Petersson och h.h. Helena Johansdotter flyttade 1874 till Klinta på Gotland. Torparen Nils Peter Petersson var född 1848 i Oskar och gifte sig 1870 med Johanna Olsdotter från Vissefjärda, född 1831. De fick 2 barn. Torparen Johan Gustafsson var född 1837 i Madesjö och gift med Lena Stina Andersdotter, född 1834 i Madesjö. De fick 6 barn. Torparen Anders Petersson var född 1815 i Vissefjärda. Han dog 1873. Änkan Lena Stina Larsdotter, född 1833 flyttade 1876 med sina 6 barn till Vissefjärda. Torparen Carl Gustaf Jaensson och h.h. Helena Håkansdotter kom från Madesjö 1876 men flyttade 1879 till 1/32 mtl och blev bonde. Torparen Frans Nilsson, född 1847 i Vissefjärda flyttade hit 1876 med hustrun Anna Maria Jonsdotter och 2 barn. De vigdes 1869. Från Madesjö inflyttade 1872 torparen Olaus Månsson, född 1827 och h.h. Ingrid Lena, född i Oskar 1830. De hade 6 barn. 1873 inflyttade från Vissefjärda torparen Peter Petersson, född 1816 och gift med Maria Gummes-dotter från Algutsboda, född 1819. De hade en son, född 1866. Torparen Johan Gustaf Svensson och h.h. Carin Niklasdotter hade 2 barn. Torparen Peter Gustaf Carlsson var född 1842 i Oskar. H.h. Lena Stina Samuelsdotter var född 1834 i Vissefjärda. De gifte sig 1876 och fick en son. F.d. båtsmännen Ahlqvist och Wassberg bodde kvar. Skräddaren Nils Peter Johansson och h.h. Lena Cajsa Olsdotter flyttade 1874. Skomakaren Johannes Petersson Glader och h.h. Emma Christina Jonsdotter flyttade 1872 till Vissefjärda. Ett antal arbetarefamiljer och änkor bodde dessutom på ägorna.

Åren 1881-1891 utmärkes av kraftig hemmansklyvning. Johannes Håkansson avträdde 1884 sina 3/32 mtl till Frans Johan Niklasson från Madesjö, född 1848 och sedan 1884 gift med Ida Augusta Johansson, född 1862 i Oskar, och dotter till Johannes Håkansson. De fick 4 barn: Emrik Teodor 1885, Anna Emilia Gunhild 1886, Edit Augusta Viktoria 1888 och Johan Alrik 1890. Jonas Nilsson avled 1890 efter-lämnande änkan Johanna Johansdotter med 7 barn. Jonas Olsson överlät 1885 sina 7/32 mtl till Per August Johansson, född 1857 i Oskar. Han flyttade emellertid bort redan 1889. Ny på gården blev Johan Gustaf Olausson, född 1827 i Oskar och gift med Kristina Nilsdotter, född 1836. Deras dotter Ida Gustafva emigrerade 1890 till USA. Till ägorna inflyttade 1887 arbetaren Johan Amandus Johansson, född 1863 i Madesjö och 1887 gift med Kajsa Maria Johansson, född 1859 i Oskar. De emigre-rade båda till USA 1872 [frågetecken för årtalet]. 1/32 mtl ägdes av Peter Olaus Danielsson och Stina Johansdotter. De fick 1883 sitt sjätte barn, dottern Klara Viktoria. Gården såldes till mjölnaren Andreas Jonsson Kruskopp i Emmaboda. Men de gamla ägarna stannade kvar som inhyses.

På 1/32 mtl tog Karl Gustaf Jonsson och Helena Håkansdotter 1886 undantag av Johan August Jonsson, född 1834 i Oskar och h.h. Johanna Karlsdotter, f. 1833. De hade två barn: Karl Anders, född 1871 och Per Elof, född 1873. Båda reste till Stockholm 1888 och 1891. Nästa gård på 1/32 mtl ägdes till 1883 av Karl Johan Pettersson, född 1842 i Vissefjärda och h.h. Sofia Johannisdotter, född 1847 ibm. De hade 5 barn när de flyttade från Vargsmåla. I stället kom samma år Josef Danielsson, född 1861 i Madesjö och gift 1883 med Hulda Sofia Karlsdotter från Arby, född 1862. De fick 2 barn när de 1888 flyttade bort. Gården arrenderades av Johan Fredrik Jonsson, född i Algutsboda 1854 och sedan 1883 gift med Carolina Johannesdotter från Algutsboda, född 1855. De fick 4 barn: Carl Gustaf 1884, Anna Elin 1886, Nanny Terese 1887 och Aron Wilhelm 1890. 1/32 mtl ägdes från 1884 av Jonas Carlsson, född i Oskar 1857 och sedan 1883 gift med Helena Matilda Johansson, född i Madesjö 1849. Han vistades i USA och lät hustrun sköta gården. Barnen var 4: Hildur Susanna Ingeborg var född 1884, Karl Oskar 1885, Amy Viktoria Elisabeth 1887 och Anna Tekla Maria 1889. Undantagsmannen Olaus Nilsson avled 1882 och undantagsänkan Lena Nilsdotter 1881. Kvar var undantagsänkan Ingrid Lena Andersdotter, änka efter Peter Pehrsson.

10 torpare bodde på ägorna. Johannes Gustafsson var kvar liksom Johan Gustafsson, Olaus Månsson, Peter Petersson och Johan Gustaf Svensson, som dock avled 1890. Hans torp övertogs av målaren Sven August Petersson, född 1843 i Vissefjärda och gift med Maria Jonsdotter, född 1852 i Arby. De hade 6 barn. Torparen Peter Gustaf Karlsson var kvar, under det att torparen Nils Peter Jonsson kom hit från Madesjö 1882. Han var gift med Emma Sofia Olsdotter, född 1846 i Madesjö. De hade 4 barn. Torparen Jonas Andersson flyttade hit 1882 och gifte sig samma år med Ida Jonsdotter, född i Madesjö 1860. De hade 3 barn. Båtsman Josef Petersson Wassberg dog 1889. Änkan Helena Elisabet Petersdotter, som var född 1841 i Vissefjärda flyttade 1890 till Madesjö. Hon hade 7 barn. F.d. båtsmannen Peter Johan Olsson Wassbergs hustru Ingrid Lena Jonsdotter avled 1888. Från Madesjö inflyttade 1883 snickaren Johan August Saul, född 1835. Han gifte sig samma år med Ingrid Stina Karlsdotter, född 1845 i Oskar. De fick en dotter. Flera arbetarefamiljer och änkor bodde på ägorna under 1880-talet.