Strömsholm pappersbruk

I slutet av 1700-talet anlades på Kvarnholmen handpappersbruket Strömsholm av bröderna Olof Peter och Christoffer Lembke. Det byggdes upp på torplägenheten Strömsholm under Flatehult, numera Domänverket. Fadern till bröderna Lembke arrenderade Strömsrum vid Grönskåra i Högsby kommun. Strömsholm pappersbruk gick i släkten Lembke till 1853 då N.P. Larsson övertog det. Bruket var igång till 1880-talet. Tillverkningen bestod av skriv- och karduspapper, uppgift från 1831, och sysselsatte 4 anställda. Runt 1850 tillverkades olifant (stora pappersark), sockerpapper och takpapp.Pappersbrukets grundlämning på 7×10 m finns kvar.På 1860-talet uppförde Frans Emil Björkman, ägare till Flatehults gård, en snickerifabrik med namnet Skoga Mekaniska Snickerifabrik. Grundaren byggde samtidigt Skoga Glasbruk. Vid snickerifabriken anställdes civilingenjören Karl Schmidt från Tyskland, verkmästare Samuel André från Göteborg samt ställmakare Petter Dahlström från Fagerhult. Färdiga dörrar tillverkades och exporterades till England, i prislistor poängterades att snickerierna ”tillverkas av s.k. Kalmarträ, kärningt, torrt och välarbetat”. Snickerifabriken lär ha haft Sveriges första hyvelkutter. Avfallet togs troligen tillvara för uppvärmning av glashyttan vid Skoga Glasbruk. Till snickerifabriken hörde en såg. Ytterligare industrier vid Strömsholm var en stampkvarn och ett pottaskebruk. F.E. Björkmans ekonomi var ansträngd och i början av 1880-talet övertogs fabriken av C.J. Hullgren, Pataholm, som drev industrin till 1897 då den brann ner.

Ovanstående text är hämtad från en skylt som är uppsatt av KRÅKSMÅLA HEMBYGDSFÖRENING.