S:t Sigfrids kyrkliga missionssyförening

Syföreningen startades 1909 av komminister Mats Ebbe Björkman. Det har funnits 3 föreningar i olika delar av socknen, sen 1970-talet en enda förening. Symöten hålls en gång i månaden. Missionsauktion en gång per år. Fram till pastoratsregleringen 1963, då församlingen förlorade ”egen” präst, skötte prästen alla uppdrag i syföreningen. År 1963 tog lärarinnan Frida Johansson över kassaförvaltningen. Första valda ordförande, 1979 Constance Ohlsson, Gårdsryd, samt första sekreterare Maja Stenberg, Brändebo. Stadgar för föreningen upprättades 1983. Under alla år har medel delats ut till Sv. Kyrkans Mission och Lutherhjälpen, som numera slagits samman till Sv. kyrkans internationella arbete, samt Sv. Kyrkan i utlandet m.fl. gåvor skänks också till S:t Sigfrids kyrka och församlingshem, samt RIA i Nybro.