S:t Sigfrids kyrka

Sankt Sigfrid kyrka.

Kumlamad kyrka.

Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid ett litet träkapell och en begravningsplats vid Kumlamad på 1000-talet. Det har byggts om minst 2 gånger. I början av 1700-talet var det i så dåligt skick att man fick gå in på egen risk, på grund av rasrisken. Det togs upp rikskollekt för att bygga om det, ombyggnaden stod klar 1734. I slutet av 1800-talet blev det för litet. År 1888 stod en ny större stenkyrka färdig. Den byggdes på höjden väster om kyrkogården, för att synas bättre. Ritningarna gjordes av professor J. A. Haverman. Kyrkan byggdes av huggen sten från trakten. Byggkostnaden var 25 000 kronor plus inredning. Dessutom uttaxerades flera tusen dagsverken. Detta var en stor börda för de väl 1000 sockenborna. Kyrkan, som från början rymde cirka 700 personer, har i omgångar minskats för att nu rymma väl 250.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Sigfrids_kyrka,_Sm%C3%A5land