S:t Sigfrids källa

På 1000-talet vandrade Sankt Sigfrid enligt folksägnen från Loverslund längs Hagbyån, förbi Arby och vidare den gamla åsvägen mot nordost förbi Mortorp med Växjö som mål. I Källebäcksmåla i norra kanten av Mortorp socken på gränsen till S:t Sigfrids församling finns en levande muntlig tradition att källan, som bryter fram på åsens nordsluttning, är densamma, vari Sankt Sigfrid döpte en liten skara av vårt folk.

http://www.upptacksverigeshistoria.se/sok-besoksmal/visa/468/?first=285&second=all&index=6