S:t Sigfrids socken

S:t Sigfrids socken är beläget i sydöstra delen av Nybro kommun. Bygden befolkades tidigt. Flera stenyxor har hittats. I Gårdsryd har funnits en domarring (förstörd när kommunen grävde vattenledning) i där finns även väl bevarade rösen från järnåldern, minst 1500 år gamla. Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid vid Kumlamad ett litet träkapell och en begravningsplats på 1000-talet. År 1178 ägde biskopen i Linköping 24 gårdar runt kapellet. Byarna är namngivna och har samma namn i dag. Några byar ligger i Madesjö vilket kan tyda på att Kumlamad i ett tidigt skede omfattade även Madesjö. Kapellet var ett kapellag under Ljungby socken. År 1548 plundrade Gustav Vasa kapellet på allt som hade något värde, han menade att kapellet ej behövdes, då det nu fanns en kyrka i Madesjö. Kapellet kom nu att stå öde i många år och förföll svårt, dock användes begravningsplatsen. I mitten av 1800-talet hade befolkningen ökat, och man ville bilda egen socken med egen präst. Detta skedde 1856 och socknen fick då namnet S:t Sigfrid. Socknen hade egen präst till och med 1961. År 1977 flyttades S till Nybro pastorat efter att tidigare tillhört Ljungby, och 1990 ingicks ekonomisk samfällighet med Nybro. Från 2006 har socknen gått samman helt med Nybro och bildat Nybro-S:t Sigfrids församling.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Sigfrids_socken