Smurfit Kappa, se Munksjö

Wellfabriken i Nybro upphörde med produktionen 2015. Enheterna Lithopac och Flexoline berördes inte av neddragningen.