Skogsbranden 1650-1652

Under ett svedjebruk 1650 på Åby prästgårds ägor spred sig elden på grund av hård vind. Elden drabbade stora ytor och slocknade inte förrän 1652. Gårdar brändes ner i Koppartorp och Alebo, och Madesjö kyrka och Örsjö kapell brann ner. Den väldiga skogsbranden sommaren 1652 ödelade ett 20-tal byar kring Madesjö och sju människor, däribland ett spädbarn omkom i lågorna. Söndagen den 15 augusti var det dop i kyrkan. Efter gudstjänsten när kyrkfolket kom ut kände man en skarp röklukt och alla skyndade hemåt. Dopföljet som bestod av sex vuxna och barnet begav sig mot hemmet i Södra Sävsjö. Ett par kilometer från hemmet möttes de av elden och var snart infångade av elden och kunde inte fly utan omkom. På platsen restes senare ett träkors som försvann i mitten av 1800-talet men minnet levde kvar och 1906 restes en minnessten på platsen.