Skoga glasbruk

Längst upp i Nybro kommuns nordvästra hörn, alldeles intill Badebodaån ligger Skoga Glasbruk. Det var det första glasbruket som startades inom kommunens gränser. Men nu är det många år sedan ugnarna slocknade. Bruket fanns endast en kort tid. Det var mellan åren 1863 och 1874 och det hade då haft ett innehållsrikt och intensivt liv. Det grundades 1863 av ägaren till Flatehults Gård, på vars mark det också byggdes. Det var inte kristall eller konstglas som tillverkades utan det var buteljer i olika storlekar, kvartsbuteljer och halvstopsbuteljer, i olika färger och fönsterglas som producerades. Förutom hyttmästaren var det 7 anställda som skötte denna produktionen. Alla anställda bodde med sina familjer i en arbetarkasern på brukets område. Lönen var inte så stor och många gånger fick arbetarna betalt i natura, det var varor som kom från gårdens egen handelsbod. På den tiden lika väl som i vår tid så var dålig ekonomi ett ständigt orosmoment. På detta kom så ett par nödår. Sommaren 1867 frös och regnade den mesta växtligheten bort. Värst illa var det i Norrland. Vid midsommartid detta år fanns inte ett enda löv på träden i Västerbottens kustland. Isarna låg kvar på sjöarna och frosten nöp till var sommarnatt. Året därpå,1868, blev det tvärtom. Från april till långt in i september föll knappt en regndroppe över landet. Hettan dallrade i luften dag efter dag och all gröda brändes bort. Redan i början av juni stod skogarna brunbrända och vissna och ”foglarna föllo döda af träden”. Hela landet drabbades av katastrofen. Men värst utsatt var också nu Norrland, tätt följt av Dalarna, Värmland, Småland och Öland. Som inte detta hade varit nog så brann glasbruket. Det byggdes dock upp igen och man fortsatte driften ytterligare några år innan det åter var dags för en svår brand som förstörde bruket. Denna gången hade inte ägaren råda att bygga upp bruket igen och detta innebar slutet för kommunens första glasbruk.Buteljerna som tillverkades vid glasbruket och såldes betingade då inte ett så högt pris. Men numera har glas från Skoga Glasbruk ett högt samlarvärde, då buteljerna är mycket svåra att få tag på. Vill man se lämningarna av Skoga Glasbruk är ruinerna framröjda så att det går att se var det låg och även läsa om dess korta och spännande historia på informationstavlor som finns uppsatta av hembygdsföreningen. För att komma till Skoga Glasbruk åker man förbi Kråksmåla några kilometer norrut för att därefter följa skyltningen österut som finns.

Texten från KRÅKSMÅLA HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA.