Sellergren, Peter Lorenz (1768-1843)

”Sellergren som var en av Sveriges märkligaste och vidlyftigast kända präster, var född i Kristina församling i Jönköping den 9 april 1768. Barndomshemet, som enligt kyrkböckerna har beteckningen svenska maden nr 3, låg vid Kanalgatans möte med Fiskaregränd. Fadern arbetade som pistolsmed vid gevärsfaktoriet i staden. Sellergren växte upp under mycket fattiga förhållanden. Då han var åtta år gammal dog modern och sju år senare även fadern. Tack vare hjälp från vänner, som tidigt märkte hans begåvning, fick han börja i stadens trivialskola (nuv. Kristina församlingshem). Studierna fortsattes vid universitetet i Växjö stift. Sellergren blev snart känd för sina predikogåvor men även för sitt lättsinniga liv och sin svaghet för sprit. Under sjutton års tid skickades han från församling till församling. Slutligen valdes han 1811 till komminister i Hälleberga, där han sedan kom att verka i över trettio år.

År 1814 inträffade en förändring i Sellergrens liv, som av samtiden betecknas som ett under. Efter ett andligt genombrott av mycket dramatiskt slag blev den försupne prästen en ny människa, som med kraft förkunnade bättring och omvändelse. Människor samlades i stora skaror under hans predikstol. Den gamla kyrkan kunde snart inte rymma alla besökare, och en ny måste byggas. Det förekom ofta, att människor gick tio till femton mil ända från Blekinge och Linköpings stift för att lyssna till honom eller i enskilt samtal få del av hans själavårdande råd. Samtalen följdes ofta upp av brev i ”andeliga ämnen”. Över fyrahundra sådana finns bevarade. De kan, liksom hans tryckta predikningar fortfarande ge en läsare god andlig vägledning. Då Sellergren gick bort 1843, heter det, att han efterlämnade en kyrkofaders minne. Ännu ett och ett kvarts sekel efter hans död sätter hans gärning sin prägel på det kyrkliga fromhetslivet i stora delar av Småland.

Enligt muntlig berättelse är mellanklockan i Hälleberga kyrktorn hemförd som krigsbyte ifrån Ryssland. Klockan har en diameter av 70 cm, samt runtom, i överkanten, en rad med runskrift. Såvitt känt är, har ingen som i tornet sett klockan, kunnat tyda denna skrift. I brädden där kläppen slagit mot klockan, är den hårt tunnsliten. Prosten Jakob Rosengren, som under åren 1897-1909 var komminister i Hälleberga, har sagt att den hårda slitningen berodde på att klockan säkerligen varit upphängd i ett kloster, där det ringdes varje dag.

Vid själaringning i febr. 1909 efter handelsföreståndare Gustav Haggren, uppstod en spricka i klockan, och därför blev den nermonterad och en ny klocka beställdes hos Joh. A. Beckman & Co i Stockholm. År 1921 lät disp. Edvard Strömberg i Orrefors sända den skadade klockan till Tyskland, där den blev el-svetsad och sedan åter upphängd i tornet den 17 juni 1921. Sedan dess har det varit 3 kyrkklockor i bruk vid gudstjänsternas sammanringningar.

Orrefors den 18 maj 1968

Erik Leandersson”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Lorenz_Sellergren

Lästips: Olle Madeland: Peter Lorenz Sellergren : en småländsk väckelsepräst, 2014.