Sandberg, Anders (1797-1876)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Sandberg_(pr%C3%A4st)

S tillhörde prästeståndet vid de sista ståndsriksdagarna 1840-1866. Sandbergs privata bibel finns bevarad i Nybro biblioteks arkivlokal. Doktor Sandbergs gata planerades och byggdes på 1940-talet när staden Nybro började att expandera efter WW2.

Lästips: 1. Kyrkoherden i Madesjö 1832-1876, Teol. D:R Anders Sandberg i Nybro köpings historia 1824-1924, 1924, sid 103-113. 2. Bror Olsson Anders Sandberg som kyrkoherde i Madesjö 1832-1876 i Madesjö sockens historia del I, sid 391-413.

MJ