Rolander, Daniel (1723-1793)

Daniel Rolander är förmodligen Nybro kommuns mest berömde resenär. Som en av Carl von Linnés apostlar sändes han ut på långresa till Sydamerika för att dokumentera djur och växter och samla in frön och växter till sitt herbarium. Daniel Rolander föddes i Stibbetorp i Hälleberga socken ca 1725. Det här är före den tid som kykoböcker från Hälleberga finns bevarade. Vi vet därför inte föräldrarnas namn. Inte mycket är känt om Rolanders barndom i Stibbetorp men efter ett senare besök i hemmet berättar han om insekter och växter som han studerat och dokumenterat redan som liten pojke. Att en enkel bondson fick studera var något ganska remarkabelt. Tydligen hade han visat talanger för 1736 skrivs han in i skolan i Växjö. Avsikten är säkerligen att han ska studera till präst. Hans ursprungliga namn känner vi inte. Daniel Rolander är det namn han väljer som studiosus, förmodligen som ett äreminne över en pastor med samma namn som en tid tjänstgjorde i Hälleberga. Kanske fanns någon släktskap mellan Rolander d.ä. och d.y. Men det är inte prästyrket som blir Rolanders framtid. Efter avslutade studier i Växjö söker han sig till Uppsala och kretsen kring Carl von Linné. Linné stöttar Rolander ekonomiskt och gör en naturforskare av honom. Rolander visar stor fallenhet och när Linnélärjungarna börjar sändas ut på långa forskningsresor över hela världen blir han en av dem. Rolanders resmål blir Holländska Guyana, även känt som Surinam, i norra Sydamerika. Han reser som informator till plantageägaren Carl Gustaf Dahlbergs barn, men meningen är hela tiden att han ska bedriva vetenskapliga studier i Surinams fauna och flora. Han blir alltså en av Linnés 17 s.k. apostlar som under en period av 30 år, 1746-1776, fullföljer sina uppdrag. Den 20 juni 1755 kommer Rolander till Surinam. Nästan omgående börjar han sitt arbete. Han bygger upp ett herbarium, fyller sitt skissblock med teckningar och skriver en vetenskaplig dagbok på latin. Men mötet med Surinam blir en omskakande upplevelse. Han var rädd för allt det farliga i den tropiska regnskogen, med vilda djur, giftiga ormar och grodor, giftiga växter och illasinnade insekter. För att dämpa sin ångest tog han till alkohol som tröst. Men efter sju månader i Surinam hade han fått nog. Den 2 oktober 1756 är Rolander hemma i Sverige igen. Det goda förhållandet till Linné är borta, varför han vägrar att lämna ut sitt insamlade material till honom. Han behåller också sin dagbok för sig själv. Han har emellertid svårt att klara de uppdrag han får och dör i största armod, gravt alkoholiserad, i Lund 1793. Sina samlingar och sin på latin skrivna dagbok säljer han i Köpenhamn. Hans insatser har först i våra dagar uppmärksammats efter förtjänst. ”Den okände aposteln” har blivit återupp-rättad och han betraktas i dag som en stor naturforskare. Den internationella IK-stiftelsen har låtit översätta hans dagbok till engelska och för första gången finns den snart tillgänglig i tryck. IK-stiftelsen håller på ett sammanställa ett stort bokverk, 11 böcker, med samtliga Linnéapostlars skrifter förutom biografiskt och annat kompletterande material. Titel: The Linnaeus Apostles.

Litteraturtips: 1. Dokumentation i Glasbruksbygd (utg.), Eko från Hälleberget. 2. Dokumentation i Glasbruksbygd (utg.), Hällebergaboken 2010. 3. Ur regnskogens skugga, 2011. Ur regnskogens skugga, som är en utgåva av Rolanders reseberättelse från Surinam, nominerades till det svenska litterära Augustpriset hösten 2012. LEL

Den 18 maj 2023 avtäcktes en minnessten över Daniel Rolander i Stibbetorp. Nyare forskning har visat att Rolander föddes 1723, och man har också spårat några sentida ättlingar som deltog vid firandet tillsammans med talare från Hälleberga hembygdsförening, svenska ambassaden i Karibien, Linnean society och akademisk latinforskning. MJ