Rivöl

När all potatisen var upplockad, var det vanligt att storbönderna hade ett s k rivöl. Man tog undan de största potatisarna som skulle handrivas och för detta arbete samlades bygdens ungdom, som tävlade om att riva i kapp och detta var ett stort nöje. De rivna potatisen slogs ner i en silduk (såll) och det tunna rann ner i stora tunnor. Tjockmassan rördes om och togs tillvara till grisarna. Den flytande vätskan skulle nu stå i ett par dagar och sedan hällas av och bli öl. Bottensatsen skulle därefter torka och blev slutligen potatismjöl. Man rörde bottensatsen då och då och bredde sedan ut den på stora vita skynken, där den ytterligare torkades innan mjölet packades i burkar. Ovanstående text har hämtats ur Anna Carlströms bok Smålandsrötter – en levnadsskildring (Biblioteket i Nybro, Småtryck Nybrosamlingen REF) Janne