Riddaretorp

http://kartor.eniro.se/m/nXNP1

                      Riddaretorps prästgård strax söder om Madesjö kyrka.

Madesjö sockens komministerboställe med flera äldre byggnader
med höga äkthetsvärden, bland annat en tiondebod. Mangårdsbyggnaden
uppförd 1836 enligt ägaren. Bildar en liten gårdsmiljö som både utifrån
sin historia och sitt nuvarande skick äger ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Ett historiskt bygdecentrum ur många olika aspekter: kulturellt, ekonomiskt, socialt. (Citerat ur Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Nybro stad).

https://banvakt.se/emmaboda-nybro-kalmar/306-riddaretorp/

Lästips: Jan Redin: Oxarna på Riddartorp i Hembygdskrönikan 2001 s 45.

Olle Madeland: Riddaretorps komministerboställe – In
memoriam i Hembygdskrönikan 2003 s 49.