Grönskogs bryggeri

Bryggeriet Grönskog, Nybro, bildades 1876, övergick till Stockholmsbryggerier 1944. Avvecklades 1951. Richter, Karl Gustaf Vilhelm, f. 1863 i Lösen Blekinge län, Bryggerifabrikör.

DSC_0049
Grönskogs Bryggeri vid Bolanders bäck är idag omvandlat till bostadshus. Foto: Nybrokunskap mars 2016