Pukeberg

Bruksmiljön vid ”Djävulsberget”


Det är glasbruksmiljön som ger stadsdelen Pukeberg dess särprägel. Denna karaktär förstärks både av de äldre bostäder som uppförts av bruket och de senare tillkomna bostäder som medvetet utformats med anspelning på äldre bruksarbetarbostäder.

Ur Ericsson & Lamkes Nybros stadsdelar (2006):