Persson, Lennart K f. 1942

Lennart K Persson, född 1942, har varit verksam som professor i historia vid Göteborgs universitet. Han är bördig från Ljungbyholm och tillhörde Nybros första studentkull 1961. Han har sedan mitten av 1960-talet regelbundet besökt den skildrade bygden och är från mitten av 1970-talet fritidsboende i Lillaverke. Han har varit medlem i Alsjöholms IF under ca 30 år.

I boken Bygden och Idrotten, Alsjöholms IF 1955-2005 skildrar Lennart Alsjöholms IF under dess 50-åriga existens och idrottens betydelse för en liten ort som Alsjöholm.

Bygdens historia studeras i boken Oskars kyrka och församling, Historia och nutid som kom ut 2008. I skriften har tonvikten lagts på kyrkan, församlingen och församlingslivet – alltifrån 1600-talet fram till 2008. Området utgjorde ursprungligen vad som kallas Mortorps ”skogsbygd”. Under 1700-talets första hälft byggdes ett kapell, benämnt Mortorps capell, och under senare delen av samma århundrade börjar dokumenten tala om ”kapellförsamlingen”. År 1847 blev församlingen egen kyrkosocken med namnet Oscar, inspirerat av den dåvarande regenten, och fick egen präst. Den nuvarande kyrkan byggdes 1870 och invigdes 1872. Oskars församling tillhörde först Mortorps pastorat, ingick senare i Karslunda-Mortorps-Oskars pastorat och är från 1977 knuten till Madesjö kyrkliga samfällighet. Sedan 1969 utgör Oskars församling en del av Nybro kommun. Hembygdskrönika 2009 utgiven av Hembygdsföreningen i Madesjö, Örsjö och Kristvalla redovisar Lennart K Persson under rubriken Den offentliga dansen i sydöstra Småland under mellankrigstiden. Ambitionen har här varit att göra en regional studie av dansbanors uppkomst, storhetstid och nedläggning under den ungefärliga perioden 1920-1965.

Janne