Nybro Tomtar

Välgörenhetsorganisation som var verksam i Nybro i början av 1900-talet. Arkivet finns bevarat i Nybro kommuns arkiv i Balder. N bistod fattiga familjer och barn med gåvor och kläder. N gav 1920-1926  ut  Nybro-tomten / utgiven av Nybro tomtar för beklädnad åt fattiga barn.

MJ