Nybro tidning

Se Claes Evenäs: Att skriva sin stad – och bevaka världen: Runer Jonsson i Nybro Tidning, 2006. Boken är en doktorsavhandling från Lunds universitet.

Se också Lars-Åke Engblom: Runer Jonsson i Nybro Tidning (recension av Evenäs avhandling).

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_tidning

https://www.klt.nu/

Lästips: Runer Jonsson: Som redaktör i min ungdoms Nybro i Hembygdskrönikan 2006 s 163.