Nybro odlarförening

Vid slutet av 1970 talet uppkom i Sverige ett starkt intresse för Organisk-Biologisk odling–täckodling – inspirerat av den amerikanska författarinnan Ruth Stouts The No-Work Garden Book, som översatts till svenska under titeln Den Arbetsfria Trädgården. I Nybro togs intresset upp i fritidsnämnden. Och enligt en notis i Barometern den 16 januari 1982 uttalade sig fritidschefen Thomas Nilson om att fritidkontoret skulle kalla till en träff för bildande av en Koloniträdgårdsförening med inriktning på täckodling. En mindre arbetsgrupp hade hjälpt till att förbereda mötet. Söndagen den 21 februari 1982 samlades, efter annonser i lokaltidningarna, ett 30 tal intresserade människor i Föreningshuset (fd Badhuset) för att lyssna till föreläsningar, titta på filmer och diskutera föreningsbildning. Mötets beslut blev att bilda Nybro Odlarförening. Till dess första styrelse valdes Thomas Nilsson, ordförande, Evert Jonsson, Britt-Marie Fors, Erling Jakobsen, Patricia Jäverbrandt, Cicilia Fredriksson och Sven-Olof Karlsson.

Odlingsmark skulle arrenderas av Nybro kommun. Och fastighetsnämnden beslöt 1982-05-28 att godkänna ett avtal mellan kommunen och N. Byggnadsnämndens arbetsutskott beslöt 1982-06-01, § 123, att ställa sig bakom att N. på åkermark tillhörande Svartbäcksmåla 1:1 och Pukeberg 1:9 får användas för kolonilotter efter att föreningen upprättat en skiss över lotterna. Det blev Thomas och Toralf Nilsson, som upprättade planskissen med 10 lotter om ca 400 kvm vardera på Svartbäcksmåla 1:1 och 12 på Pukeberg 1:9. Intresset för koloniodlingen har alltsedan starten varit stort och alla lotterna upptagna. Däremot har täckodlings- metoden med tiden övergetts till förmån för mer traditionell köksväxtodling. Lotterna försågs redan 1984 med bevattning till varje lott. Ett högt staket fick också sättas upp för att hålla rådjuren borta. Nästan varje lottinnehavare har byggt sig en mindre stuga på tomten.

Hilt