Nybro korpförbund

Det är med glädje vi kan presentera en liten historik över de gångna åren med Korpen Nybro. Många minnen har bevarats, men tyvärr har en del dokumentation över olika aktiviteter försvunnit, eftersom Korpen Nybro eller som det i början kallades Nybrokorpen har flyttat ett antal gånger. Jubileumsskriften är skriven ur styrelsens synvinkel, vilket innebär att sektionernas verksamheter inte alltid tillräckligt kunnat lyfts fram till dess rätta nivå. Den fina kamratandan har alltid funnits och bör framhävas.

Nybro Korpförbund bildade styrelse i maj 1954. Styrelsen bestod av Nils Möller ordf, Olle Borgh sekr, Olle Ernse kassör samt Göte Palmberg och Oskar Eriksson. Senare blev Göte Palmberg invald som kassör och Karl- Gustav Norlin som v. ordf. Första året höll föreningen 10 protokollförda möten, varav tre var allmänna. De flesta möten hölls på Café Tallbo. Styrelsen startade en fotbollskorp, där 17 lag deltog i två grupper. Gruppsegrare blev Ljungdahls och Elgqvists och i finalen dem emellan segrade Ljungdahls. Fotboll var, kan man verkligen påstå, basen i verksamheten. I protokoll kunde läsas att Korpen betalade Nybro IF 4 kr/kväll för planhyra och omklädning. Stadsmatch hölls mot Kalmar. Nybro segrade hemma och spelade 0 – 0 borta och fick äran att låna hem det vackra vandringspriset. I december var det Riksstämma och Rikskorpen firade 10 år och där representerade Nils Möller Nybrokorpen. Dessförinnan hade Nybrokorpen den 30 augusti ansökt och senare beviljats om medlemskap i Svenska Korporationsidrottsförbundet. I och med detta fick Nybrokorpen mottaga 250 kr i kontanter, 2 fotbollar, 2 tidtagarur samt 4 varpor. Under första verksamhetsåret startades en serie i bordtennis och en serie i schack.

Citerat från http://www4.idrottonline.se/ImageVault/Images/id_67429/ImageVaultHandler.aspx