Madesjö hembygdsförening

Madesjö Hembygdsförening(MH) [1] bildades 1957 på initiativ av Lennart Fröler, Gerda och Erik Höij med stöd från ledande kommunalpolitiker. Ett viktigt mål med bildandet av föreningen var att rädda kyrkstallarna vid Madesjö kyrka från en hotande rivning. Hur det hela började finns beskrivet i två artiklar i Hembygdskrönika från 1998 ”Det var så det började, Hedersordföranden Lennart Frölers högtidstal i Klockarängen vid Madesjö Hembygsförenings 40-årsjubileum den 3 aug 1997″ och ”Madesjö Hembygdförening 40 år, tal vid jubileumsfirandet av dåvarande ordföranden Gösta Andersson”. De krönikor som ges ut av MH innehåller intressanta artiklar om bygden.

http://www.hembygd.se/madesjo-orsjo-kristvalla/

Lästips: Lennart Fröler: Hembygdsföreningens 40-årsjubileum i Hembygdskrönikan 1998 s 5.

Manfred Johansson: Hembygdsföreningens första tid i Hembygdsföreningen 1998 s 10.