Lions Club

instiftades 1957 och har f n 32 medlemmar (2010)

Här ges en kort översikt över VÅRA AKTIVITETER

Alltsedan vi upphörde med våra stora loppmarknader, var det länge vår KONSTVERKSAKTIVITET som drog in de största pengarna till vår hjälpverksamhet. Åren 1981 – 2005 saluförde vi ett lokalt konstnärligt motiv i olja eller akvarell. Motivet återfanns som regel också på våra brevmärken. Brevmärkena var de enda som gjordes med lokalt motiv, och de var populära inför julen, då skrivlusten hos nybroborna är som störst. Tre av de omtyckta motiven ses här nedan.
En av våra traditioner är den PÅSKAKTIVITET som vi bedrivit i några år. Den består i att vi hugger ungbjörkar och dekorerar dem med påskfjädrar för avsalu till tätortens köpmän och även till kommunen. Så visst bidrar vi till färgprakten på Nybro kommuns gator och torg! Vi lions delar nämligen köpmännens och alla goda nybrobors åstundan att skapa eller bevara ett livaktigt stadscentrum, där kommersen och gatulivet florerar. Det finns ingen anledning att uppsöka kringliggande tätorter, när utbudet är så gott i vår kommun! Och egen kommers bedriver vi i liten skala bl a inför julen, där vi som regel deltagit på julskyltningssöndagen på olika sätt, bl a med tomtar, julklappspaket, och glöggförsäljning. Vi drar vårt strå till stacken även genom att anordna NYBRO MARKNAD första fredagen i maj.
Denna aktivitet genomför vi i samverkan med Nybro IF och vi delar också på nettoinkomsterna från den. Vårt arbete består i att skapa platser och ta emot anmälningar från landets knallar och andra mera tillfälliga ”ståndspersoner”, t ex brödförsäljande skolklasser eller privatpersoner med översvämmande förvaringsutrymmen. Det kan röra sig om halvtannat hundratal stånd på Torget med anslutande gator. Dessutom hyr vi in ett tivoli, för de yngstas trivsel. En stor begivenhet, inte minst ur PR-synpunkt, är vår stora LUCIAKTIVITET under november och december.
Sedan ett antal år tillbaka, arrangerar vi denna omfattande aktivitet, i samverkan med Nybro kommun och tidningen Barometern. Och det är vi lions som svara för ”markarbetet”, med efterlysning av kandidater, korande av de sju finalisterna, presentation av dem på Stora torget för allmänhetens framröstande av den slutliga Lucia. Bilden visar Jessica, vår Lucia av år 2009. Nybro Lucia med tärnor krönes sedan vid en högtidlig och mycket anslående ceremoni i Madesjö alltid fullsatta kyrka. Snart är det så dags för dem att påbörja sitt viktiga arbete med att sprida glans och glädje på vårdhem, kommunala institutioner och på privata företag. Den lilla sju- eller niohövdade skaran brukar vara tämligen hesa när alla framträdandena lider mot sitt slut. Tack vare generositet från kommunen (bidrag för besöken på vårdhemmen) och från tidningen Barometern (fri annonsering) och genom avgifter för de privata framträdandena brukar denna arbetstyngda aktivitet sluta i ett plus på 30-35 tusen kronor. Genom överenskommelse med samarbetsparterna reserveras dessa pengar för utdelning bland unga och handikappade i Nybro kommun. Vår aktivitetsbudget har sällan legat under 100.000 kr, och de stora numren som loppmarknaderna och konstaktiviteterna kunde ensamma inbringa bra mycket mer än så.
Luciakröningen i Madesjö kyrka är också ett lysande tillfälle för utdelning av STIPENDIER till årets ungdomsledare resp. kulturarbetare. Dessa får ta emot vardera 5.000 kr och en graverad minnespjäs i glas. Vissa år dubbleras stipendierna, när vi har flera mycket goda kandidater. Ungdomsledarstipendiet tilldelas någon förtjänt klubbledare, som antingen varit en klippa i sin förening under många år eller till någon lovande yngre förmåga som kanske är under utbildning. Kulturstipendiet kan likaledes gå till någon välmeriterad trotjänare inom t ex hembygdsvården, men ofta även till någon yngre förmåga inom t ex musik eller glaskonst. En hos många nybrobor mycket populär aktivitet har varit den årliga s k Äldreträffen på Kristallen i Folkets hus. Här har kommunens äldre eller handikappade bjudits på sång och musik eller annat scenframträdande, och så förstås kaffe med kakor och utlottning av spännande vinster.

Skrivet av Rune Persson, sekreterare i LC Nybro 2010

http://e-clubhouse.org/sites/nybro/