Lindvall

 År 1827 inflyttar Madesjö sockens nya kronolänsman, Johan Petter Lindvall, på länsmansbostället i Knalltorp. Han var född i Lenhovda (Lindhofda) och ättling till den driftiga Johan NIlsson Smed i Åhult vars söner , bl näst yngsta sonen Elias, antog namnet Lindvall. Släkten Lindvall från Lenhovda finns beskriven på LenhovdaAnor. 

”Elias, som under många år var ägare till Sunnagården i Lenhofda och nämndeman, blev genom sina två söner, Johan Petter och Sven Petter, båda kronolänsmän i Kalmar län stamfader för släktens yngre grenar. Flertalet av Johan Petter Lindvalls avkomlingar äro bosatta i Madesjö o Nybro församlingar.” (Lindvall, Frans. Anteckningar om släkten Lindvall från Lenhofda).

Se även Madesjö Sockens Historia II (Nybro 1962) s. 177-178:

”Lindwall bodde till en början i Knalltorp men inköpte mot slutet av 1830-talet 1/3 av Köpstaden och bodde där efter 1840. Redan 1842 avled han i Mönsterås, varefter änkan och de fyra efterlämnade barnen d. 22 febr. 1843 åter bosatte sig i Köpstaden för att 1849 slå sig ner på Nybro…”

”Vid Valborgsmässostämman d. 28 maj 1841 föredrogs på Lindwalls begäran följande P.M., som skulle kunna kallas hans testamente till Madesjö, eftersom han på hösten samma år lämnade sin tjänst här. Promemorian innehöll följande punkter: a) frågan om en förbättrad reglering av fattigvården borde granskas av en kommitté, när prosten Sandberg kom hem från riksdagen. Stämman vägrade dock att välja någon kommitté; b) en sparbank borde inrättas. Detta ärende uppsköts tills vidare, vilket betydde, att det kom att försinkas ungefär 30 år! c) varghage borde anläggas. Stämman nekade härtill och beslöt i stället, att varje bonde och torpare årligen i maj månad borde genomsöka sina ägor och döda det vargyngel, som påträffades, d) nya psalmboken borde helt antagas och dess nummer uppsättas på den ordinarie platsen. Härtill nekade dock församlingen.

Länsman Lindwall framstår som en energisk och initiativrik man av närmast liberal läggning, och hans avflyttning var en avgjord förlust för Madesjö.”

Ättlingar till Kronolänsman Lindvall startade och drev flera svarverier och möbelfabriker t ex AB Emil Lindvall, Bräntorps industri, Elbe (Flyebovägen) och Texi Möbler (Trekanten). Andra historiska Lindvallföretag var Möbelkompaniet och Bröderna Lindvalls Elektriska. Dessutom hade Lindvallsättlingar ledande positioner i Kährs och Pukebergs glasbruk. J. E. Lindvall startade bobbinsvarveri, var arrendator på Kvarnaslätt gård och var aktiv i startandet av Nybro och Madesjö Frisinnade Valmansförening 1910.

I en av sin sista krönikor med rubriken ”Lindvallarna”, Nybro Tidning 10-16 mars 2006, skrev Runer Jonsson bl a följande:

”Den Lindvallska släkten var på många sätt en tillgång för Nybro.Den var starkt konstnärlig, känd inte minst för sin utpräglade musikalitet, som var minst sagt betydande. Den inrymde många påfallande konstnärligt musikaliskt begåvade medlemmar. Den kunde på egen hand ställt upp en välljudande orkester.”

”Det fanns rökande kvinnor hos Lindvalls. De observerades mer då än de skulle ha gjort idag. De blev uppmärksammade i gamla Nybro, som hade andra tankebanor än våra.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lindvall