Kyrkeryd

http://kartor.eniro.se/m/PVHWi

By i S:t Sigfrid omnämnd redan 1178. I Kyrkeryd finns kyrkogården. Kyrkan fanns här till 1888. Första fattighuset låg här intill kyrkan till 1909. Första skolan byggdes här 1855. Ny folkskola med två salar byggdes 1899, denna användes till 1965. År 1968 gjordes denna om till församlingshem och fick namnet Klockaregården. Sydväst om vägen Nybro-Tvärskog, vid gränsen mot Krukebo, anlades 1924 en festplats. Den användes flitigt under några år av ett flertal föreningar. I byn finns en mycket gammal smedja, med alla inventarier, som 2010 skänktes till S:t Sigfrids Hembygdsförening.