Kristvalla församling

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristvalla_socken

Kristvalla är en socken/församling som tillhör Nybro kommun i Norra Möre härad, Kalmar län. K. har 688 invånare, varav 262 bor i tätorten Kristvallabrunn (2008). Se karta som utvisar Kristvallas läge i Nybro kommun.

Kristvalla på kommunkarta.jpg

K. blev egen socken år 1656 efter att år 1647 ha förlänats en prästgård av drottning Kristina, därav namnet Kristvalla. Socknen bildades då av ett 30-tal gårdar – som sen blev byar – från angränsande Dörby och Förlösa socknar. År 1795 tillkom byn Ingelsryd från Kläckeberga och något senare byarna Högerås och Sigtingsryd från Madesjö.

Kristvalla kyrka ligger i Duvetorp, som också kallas Kristvalla som kyrkby. Kristvalla gamla prästgård är sedan 1959 hembygdsgård, ägd av Madesjö hembygdsförening, som omfattar Madesjö, Kristvalla och Örsjö socknar. Kristvalla gick upp i Madesjö storkommun 1952.

Kristvallabrunns skola är numera den enda skolan i Kristvalla. Under första halvan av 1900-talet fanns även kyrkskolan i Duvetorp, Skårebo skola och Slättingebygds skola.

Kristvalla består av tätorten Kristvallabrunn samt byarna Ålaryd, Stjärnamo, Kopparbo, Ingelsryd, Söragärde, Maltebo, Rössbo Släta, Meltorp, Åbro, Kolstaden, Övra Rössbo, Skrivaregärde, Stämmeryd, Siggemåla, S. Gunnabo, N. Gunnabo, Räggekulla, Skårebo, Bränntorp, Ravelsbygd, Sigtingsryd, Högerås, Slättingebygd, Kolaretorp, Duvetorp, Reparetorp, Åsmundsryd, Östingstorp, Figgetorp, Körningsven, Morebo, Sjöbo. Se byarnas placering på karta nedan./ —MB 26 februari 2010 kl. 09.28 (UTC)

Kristvallas byar.jpg