Kristvalla gamla prästgård

År 2019 blev Kristvalla gamla prästgård utnämnt till statligt byggnadsminne.

Kristvalla gamla prästgård i Gunnabo, Kristvalla är föreningens hembygdsgård.. Den har sitt ursprung i ett kronohemman, som 1647 skänktes av drottning Christina till det som några år senare skulle bli egen socken vid namn Kristvalla.

Mangårdsbyggnaden, boningshuset, var under slutet av 1600-talet en envåningslänga, som så småningom fick en övervåning på 1700-talet. På 1700-talet tillkom även flygelbyggnadern, som öppnar sig mot landsvägen som inbjudande armar. I den södra flygeln har prästens tiondebod varit inrymd.
I den norra flygeln bodde förr prästgårdsarrendatorn, senare prästadjunkterna. Här hölls också konfirmandundervisning.

Den sista prästfamiljen, som bodde i huset, flyttade 1949. Då hade 19 prästfamiljer bott där.
1959 fick hembygdsföreningen köpa huset för att ta hand om det som hembygdsgård. Boningshuset och adjunktsflygeln är varsamt iordninggjorda och inredda för traditionella fester och högtidliga kalas. Adjunktsflygeln hyrs ut för ”Bo på hembygdsgård”.

https://www.hembygd.se/madesjo-orsjo-kristvalla/news/13170

Lästips: Sven Forsberg: Kristvalla gamla prästgård – En kort historik i Hembygdskrönikan 1999 s 171.