Jonsson, P A (1842-1913)

Jonsson var en av de tongivande medborgarna i Nybro i slutet av 1800-talet. Han var född i Krumhall men var verksam i Nybro köping som bildades 1865. Han var en av främsta köpmännen med rörelsen P A jonsson & Co:s Speceri-, Papp- och Järnaffär som var belägen vid hörnet Mellangatan och Dunderbergsgatan; huset förstördes vid en brand 1913. Jonsson hade livliga affärskontakter med bönderna på den omgivande landsbygden. År 1872 bildades Missionsförsamlingen i den lilla köpingen Nybro, och P A Jonsson blev under 25 år frikyrkoförsamlingens första ordförande. Detta i en tid när frikyrkan av många uppfattades som en farlig religiös utmaning mot det bestående samhället. Flera av de släkter som byggde upp Nybro tillhörde förövrigt Missionsförsamlingen – t ex Kähr och Ljungdahl. Far till Oscar Nyvall.

MJ