Johansson I, Sven-Erik

Från Projekt Runeberg 

Vem är det : Svensk biografisk handbok / 1969 /
473
Johansson, Sven-Erik N, professor, Sthlm,
f i Nybro 7/6/24 av konditor Oscar J o
Maria Boman.

DHG 48, stud USA 51-52, ekon lic Sthlm
57, ekon dr o doc 61, prof i
företagsekonomi HHS sed 61, ch EFI 64-67
(styr:ordf sed 68).

Gästprof Univ of Calif Berkeley 63-64, led
statist centralbyråns vetensk råd sed 66.
Skr: Skatt, investering, värdering (drsavh
61) mfl.

Gm 48 Gunnel Johansson.