Hultmans byggnads AB, M

Företaget startades i slutet av 1930-talet av Martin Hultman som var son till byggmästaren Karl Hultman. Många av Nybros och grannkommunernas skolor och daghem, simhallar, ålderdomshem, sjukhem, villor och flerfamiljshus byggdes av Hultmans, liksom kontors- och industribyggnader. En väsentlig del av flerfamiljhusen i Kungshall på 60-talet och villorna i Hanemåla på 70- och 80-talet producerades. Som mest var man 145 anställda. Några projekt av de mer ovanliga slaget var ombyggnaden av gamla vattentornet i Kalmar, Kalmar länsmuseum och Byteatern. Företagets verksamhet upphörde under finanskrisen i början av 1990-talet. Nybro Kommunhus byggdes under 1970-talet av ”Nybrobyggarna”, som var ett samägt bolag med OG Ohlsson.