Göljemåla gård

På Göljemåla gårds historiska ägor är betydande delar av det nuvarande Nybro beläget. G:s sista ägare var M A Bolander och Andreas Olsson. Olsson sålde sin andel 1897 för 20 000 kronor till Nybro köping. Bolanders änka sålde sin andel i början av år 1904 till köpingen för 45 000 kronor.  G ägdes under en stor del av 1800-talet av Olaus Axelsson som började att stycka av mark till det framväxande samhället. På gården hade läraren Zetterberg den första skolundervisningen inom det nuvarande Nybros område. Från och med 1848 hade han skola för 34 pojkar och 19 flickor. G var beläget i nuvarande stadsdelen Paradiset i södra delen av kvarteret Björnen strax intill järnvägen.

Lästips: Nybro köpings historia 1824-1924, 1924, sid 97-99.

MJ