Gårdsryd

http://kartor.eniro.se/m/1wtzN

Gårdsryd är en by i S:t Sigfrids socken. G har tidigt varit befolkad, här har funnits en domarring, som förstördes när Nybro kommun grävde för vattenledning. Här finns väl bevarade rösen från järnåldern. Till och med 1863 hörde G till Mortorps socken. Helga Kors källa (skall ej förväxlas med S:t Sigfrids källa) har funnits här, den förstördes när vägen breddades på 1960-talet. I G har funnits en marknadsplats som användes under lång tid, den upphörde 1866. Nybro tätort tar sitt vatten från grundvattnet i G. G är rikt på naturgrus, som har utnyttjats med många grustäkter, nu är dessa avslutade. S:t Sigfrids IF har sin fotbollsplan i G. S:t Sigfrids hembygdsförening vårdar ett fungerande sågverk med tändkulemotor från 1930-talet, vid detta finns ruiner efter kolugnar som användes under 1940-talet