Glasriket big band

Bandet bildades 1997 och första konserten gavs våren 1998. År 2016 tog bandet en paus men har återupptagit verksamheten 2022.

Glasriket Big Band består av 18 musiker i skiftande åldrar som repeterar under Bernd Freys musikaliska ledning.Vid behov och önskemål spelar musikerna i mindre besättning under namnet ”Glasriket Jazzcombo”, t ex konserter/speningar i mindre lokaler/glasbruk.Storbandets medlemmar kommer från Glasriket, men vi har även musiker från bland annat Kalmar, Växjö och Karlskrona i bandet. De flesta i Glasriket Big Band är erfarna musiker som spelar eller har spelat med i andra orkestrar i många olika sammanhang (till exempel Big Band Emmaboda, Linnaeus University Big Band, Nybro Musikkår), men gemensamt för alla är deras stora musikintresse och alla medlemmar är idella fritidsmusiker. Glasriket Big Band bildades 1997. År 2016 tog bandet paus och 2022, efter pandemin, har bandet nu startat upp igen med regelbundna övningar och inbokade spelningar bland annat eftersom regionen och turistnäringen efterfrågat ett lokalt storband som presenterar Glasriket. I regionen finns en stark blåsartradition med förankring runt glasbruken. Varje glasbruk med självaktning hade en egen blåsorkester och ur den växte många dansorkestrar fram. Att spela allt från pop, rock och jazz i storbandsbesättning, är ett sätt att föra blåsartraditionen i regionen vidare. Glasriket Big Bands repertoar är en härlig mix av gammalt och nytt. Här finns givetvis de klassiska örhängena, men även modernare tongångar.