Fredrikslund

Ljus och rymd trots storskogens närhet

Fredrikslund är egentligen Hanemåla. Innan Hanemåla skiftades år 1827, låg Hanemåla by vid änden av Vändstigen. Hanes väg, som drogs över den gamla åkermarken, delar idag stadsdelen mitt itu; en vattendelare vad gäller såväl planering som bebyggelsens ålder. Villakvarteren bildar tillsammans en koncentrerad katalog över 1950-, 60- och 70-talens folkhemsvillor.

Ur Ericsson & Lamkes Nybros stadsdelar (2006):