Fleetwood, Georg Wilhelm (1669-1728)

Georg Vilhelm Fleetwood – friherre, generalmajor och chef för Upplands regemente – var landshövding i Kalmar län 1721-1728. Tillsammans med Gustaf Fredrik Rothlieb och Caspar Hoppenstedt grundade han Flerohopps järnbruk. Namnet Flerohopp bildades av de tre bruksägarnas efternamnsinledningar – FleRoHopp. Enligt traditionen var det prästen i Madesjö Nils Sandbergs namnidé.

MJ