Fagerslätten

Fagerslätten eller Fagerslätt var utmarker under Madesjö prästgård. På dessa betesmarker hade en torp- och kåkbebyggelse uppstått vid slutet av 1800-talet. Det expanderade Nybro köping inkorporerade F 1930 för framtida bostadsbebyggelse. F blev i 1938 år stadsplan identiskt med stadsdelens Myrdalens gränser.

Lästips: Ericsson & Lamke: Nybros stadsdelar, 2006.

MJ