Emmatorp

Emmatorp är den södra delen av stadsdelen Kungshall. Namnet kommer troligen från Emma Gustafva Peterson, hustru till trävaruhandlaren Axel Peterson. E indelas i en nordlig och en sydlig del. Södra Emmatorp karakteriseras av villbebyggelse medan norra Emmatorp domineras av punkthus från 1950- och 1960-talen.

MJ

DSC_0039
Emmatorp ett område nedanför Kungshall. Foto: Nybrokunskap mars 2016