Börsryds gästgiveri

Gästgiveriet nämns första gången i fogderäkenskaperna från år 1600 (Folke Petersson, Gårdar i Madesjö). Adolph von Schéele köpte Börsryd inklusive gästgiveriet c:a 1830 och flyttade in med sin nya hustru. Han var då änkling med 9 barn och hade gift om sig med dottern till gästgivaren Hindrick Stockhaus, änkan Caisa Lena Korsell. Hindrick Stockhaus hade tidigare varit krögare på Nybrotorpet (1800-1818) och flyttade nu vidare till Gästgiveriet i Harby (föregångaren till Lergöken i Trekanten). Släkten von Schéele kom att äga Börsryds gästgiveri och gård i hundra år. Efter järnvägens ankomst på 1874 försämrades villkoren för gästgiveriverksamheten. Sonen Johan von Schéele gjorde konkurs 1888. Hans söner övertog då gästgiveribyggnaden och lantbruket. I början på 1930-talet såldes fastigheten utanför släkten. Byggnaden förstördes i en brand 1960.

Foto ca 1930. En av personerna är Magda von Scheele.
Målning av Börsrydsgästgiveriet från 1942.

Om mordet på Börsryd 1846, se http://allanorman.se/humpagarde/marknadsmordet.htm

Kjellström, Kaj: Gästgiverier och skjutsstationer : Kalmar län 1649-1933.