Bolanders bäck

Bolanders bäck, en gång gräns mellan Madesjö socken och Nybro köping, har haft stor betydelse i Nybro tidiga historia. Det var längs den som småindustrier först etablerades för att utnyttja vattenkraften. Just här anlades Nybros första industri 1832, Henric Nybergs garveri. Flödet var tillräckligt starkt för att driva en turbin som alstrade elenergi åt Nybro Gjuteri. Vattnet var också viktigt för Bolanders handelsträdgård med alla dess växthus och öppna odlingar där idag ett affärshus ligger. Längre ner längs ån låg under 1800-talet flera kvarnar.

Källa: Nybro – en liten guide, 2005.

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629647-150437

Bolanders bäck i centrala Nybro.