Barck, Janne (1852-1932)

(1852-1932)

J.B. var den siste garvaren i Barkeström. (Platsen ligger mellan Orranässjön och Hälleberga. Här finns en vandringsled med skyltar som upplyser om platsens historia. Följ en liten vit vägskylt.) Redan 1790 anlade hans förfäder garveriet här. Från början hette platsen ”Gamla masugnen” eller ”Kliftetorp såg”. Namnet Barkeström skapades som varumärke omkring 1820, då en garvare Grönkvist började kalla anläggningen Barkeström factori. Janne Barck drev alltså ett garveri – en anläggning som gör hudar användbara till skor, remmar, väskor, sadlar osv. Till detta går åt mycket vatten och en del mekanisk kraft från vattenhjulet; att krossa bark för att få fram garvämnen. Behovet av läder minskade till förmån för andra material. Behovet av sadlar och tömmar minskade. Nyare och snabbare metoder för gravning utvecklades. Det började gå dåligt för garverier i början av 1900-talet J.B. bodde sedan 1885 i ett förnämligt hus som han själv bekostat. Han hyrde mark av Orrefors Bruk. Trots en stor familj drev han gästgiveri i sett hem. Han upplät detta till ett fackligt möte med glasarbetare. Detta var inte populärt hos ledningen för glasbruket. De ägde ju marken där J.B. hade sitt hus. Resultatet blev att han och hans familj handgripligen blev utkastade en regnig dag i maj 1905 Resten av sitt liv processade han mot Orrefors med syfte att få komma tillbaka till sitt hem. Han visste att bruket olagligt avverkade skog på mark som inte tillhörde bruket. Det var s.k. ödeheman som övergavs under digerdöden på 1300-talet. Han påpekade också för staten att bruket för länge sedan lagt ner sin järnhantering men fortsatte att avverka timmer i statens skogar – vilket var helt i sin ordning så länge de var ett järnbruk . Staten var mån om att järnbruket skulle få tillräckligt med kol till sina ugnar. Det hela ledde till att staten stämde Orrefors Bruk som fick återlämna stora skogar. J.B. startade hotell och var delägare i ett glasbruk och levde ett hyfsat liv trots sin olycka. Han processade dock in i det sista men kom aldrig mer tillbaka till sitt hem Läs mera i Hällebergaboken 2000.

Se även uppslagsordet: Barkeström

DM