Balder

Kommunhuset
Nybro Kommuns hus Balder 2017

 

En av stadens mest välkända byggnader och en symbol för hela kommunen. En tidstypisk förvaltningsbyggnad från slutet av 1970-talet (stod färdig 1982) som även har en förhistoria typisk för tiden. Under efterkrigstiden växte de kommunala förvaltningarna, i synnerhet efter sammanslagningarna i storkommuner. Lokalfrågan för den kommunala apparaten blev ett ämne i många svenska städer. År 1969 bildades Nybro storkommun. Kvarteret Balder låg centralt och i nära anslutning till stadshuset från 1930-talet. Det var ett typiskt innerstadskvarter, bebyggt med småskaliga affärs- och bostadshus under 1900-talets första årtionden. Under 1970-talet revs de successivt för att ge plats åt ett nytt kommunhus. Därmed fick staden en ny märkesbyggnad, väl värd att vårda som en typisk representant för sin tid. Men också för sina arkitektoniska och materialmässiga kvaliteter, där det bl.a. finns en ambition att bryta ned den storskaliga byggnadsvolymen. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.

Källa: Kalmar läns museum rapport om värdefulla byggnader i Nybro.