Andersson, Wilhelm (1865-1961)

Lantbrukare i Resebo, ordförande i Madesjö-Örsjö sparbank 1904-1942. Ledamot av andra kammaren 1909-1911 samt 1914-1916 för Allmänna valmansförbundet.

MJ