Andersson, August ”Häst-August” (1850-1931)

https://sv.wikipedia.org/wiki/August_Andersson_(musiker)

Lästips: Erik Johansson: August Andersson – en folkpredikant från Madesjö i Hembygdskrönikan 2001 s 162.

I Boken om HÄST-AUGUST skriven av kyrkoherde Gunnar Olén, utgiven 1954 på bokförlaget Libris, skildras H-A levnadsbana.Han föddes i Algutsboda socken den 5 maj 1850 och var son till hemmansägaren Andreas Nilsson född i född i Oskars församling 1816. Mamman Lena Cajsa Petersdotter var född i Algutsboda 1815. Familjen flyttade senare till Gränö i Madesjö socken där familjen hade jordbruk.Ursprungligen hette H-A Andreasson efter sin far men efternamnet ändrades senare till Andersson. H-A växte upp i en gammalkyrklig miljö och påverkades sannolikt av den Sellergrenska väckelserörelsen i Hälleberga. Skolundervisnigen omfattade de obligatoriska ämnena innanläsning och katekes och kunde kompletteras med de frivilliga ämnena biblisk historia, skrivning och räkning. H-A fick undervisning under endast 6 veckor mot normal 13 veckor. I tidningen Frihetskämpen skriver H-A om sitt liv: ”I mina barnaår var jag efter vad jag nu kan förstå frälst, men då jag kom i skolan och ut i sällskapslivet försvann det. Då jag första gången mottog herrens nattvard, talade Gud till mig både tydligt och kraftigt, så att jag kände och förstod, att det var hans röst. Men kamraterna och de världsliga förströelserna togo snart överhanden. Och så förgick mitt liv i nöjen och förströelser tills jag var 19 år.” H-A lärde sig spela dragspel och var en eftertraktad musikant vid ungdomens ”lekstugor”. Det berättas att H-A som var storväxt och stark vid flera tillfällen togs av Nybros poliser. Vid 29 års ålder i samband med en predikan blev H-A frälst och hans liv som varit stökigt fick en helt ändrad karaktär. H-A blev en populär och aktad väckelsepredikant men fick också många fiender. Gunnar Olén gav ut Boken om Häst-august 1954. I Carl Areskogs bok Mitt Oskar 1901-1926 berättar CA om ett möte med H-A och det finns mer att läsa i Fabian Månssons bok Rättfärdiggörelsen genom tron och i Hembygdskrönikan 2001, Madesjö Hembygdsförening. Erik Johansson sammanfattar under titeln ” August Andersson – en folkpredikant från Madesjö” H-As liv. Se även Kalmar Lexikon [www.http://kalmarlexikon.se/index.php/a/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=43]

Janne